วินจักรยานยนต์แห่กู้สินเชื่อในโครงการของ บสย.เนืองแน่น

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 10:45 น.

Views

วินจักรยานยนต์นับพันคน แห่ยื่นกู้ในโครงการ"บสย.รักพี่วิน"ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่เช้าวันนี้อย่างเนืองแน่น สะท้อนสภาพเศรษฐกิจระดับฐานรากยังไม่กระเตื้องและโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของผู้มีรายได้น้อยยังคงขาดแคลน

โครงการรักพี่วินของ บยส.มีธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์เข้าร่วม 5 ธนาคาร  เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูก ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง ให้นำไปปรับปรุงซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่, ซื้ออุปกรณ์ปรับแต่ง, ซ่อมแซมตัวรถให้มีคุณภาพ, รวมถึงให้กู้นำไปใช้จ่ายชีวิตประจำวันและนำไปใช้หนี้เก่า, หนี้นอกระบบ มีผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างให้ความสนใจเข้าร่วมยื่นกู้เกินเป้าหมาย ทำให้พื้นที่จัดงานเนืองแน่นไปด้วย ผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างนับพันคน

รูปแบบสินเชื่อแบ่งเป็น 2 รูปแบบ กรณีผู้กู้ที่ไม่ติดปัญหาเครดิตบูโร จะขอได้วงเงินสูงสุดคนละ 1.5 แสนบาท แบ่งเป็น 1 แสนบาทสำหรับซื้อและปรับปรุงรถจักรยานยนต์ใหม่ ส่วนอีก 5 หมื่นบาทให้กู้เพื่อนำไปชำระหนี้เก่ เช่นหนี้บัตรเครดิต, หนี้นอกระบบ โดยเงื่อนไขจะปล่อยกู้ผ่อน 2-3 ปี ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร มี บสย.เป็นผู้ค้ำประกันให้หมด

Tag : บสย. รักพี่วิน สินเชื่อ ข่าวเศรษฐกิจ