พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 ป.ป.ช.ตากตรวจงบอาหารนักเรียนพักนอน ตอนที่ 3

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ผอ.ป.ป.ช. จังหวัดตาก ได้รับเรื่องร้องเรียน เข้าตรวจสอบงบประมาณค่าอาหารเด็กพักนอนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ภาคเรียนที่1 /2561 จำนวน 152 คน วงเงิน 909,900 บาท

สำหรับเด็กพักนอน คือ เด็กที่มีที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางไป-กลับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ให้เงินอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย หรือเด็กชนเผ่า ให้มีที่พัก อาหารรับประทาน 3 มื้อ

แต่จากการตรวจสอบของ ป.ป.ช. พบข้อสังเกต ร้านค้าที่ยื่นเสนอราคาเป็นสามี-ภรรยากัน

ขณะที่ครู ไม่ทราบว่า ร้านค้าที่ชนะการเสนอราคา ขายอุปกรณ์ไฟฟ้างานช่าง ไม่มีอาชีพโดยตรงเกี่ยวกับขายอาหาร

โครงการนี้เกิดขึ้นสมัยผู้อำนวยการโรงเรียนคนก่อน หลังผู้อำนวยการคนปัจจุบันมารับตำแหน่ง จึงหาผู้รับจ้างรายใหม่ กรณีได้รับงบประมาณล่าช้า สพฐ. เคยให้แนวทางแก้ปัญหาไว้

นายพิศิษฐ์ ตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 แนะครูหากไม่มีงบประมาณอื่น ก็ยังมีแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7