พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ปิดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่มีหลายคนสงสัยและเกิดคำถามว่า เวลาไปใช้สิทธิเราจะต้องเลือก สส.ในเขตที่เรามีชื่ออยู่ หรือไปเลือก สส.ในเขตที่เราขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง เลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้ง