คณะบุคคล และประชาชนไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 19:57 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และประชาชน นำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก, บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56, ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี