คณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 19:58 น.

Views

ตลอดทั้งวัน ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 56, กรมกิจการพลเรือนทหารบก, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์, บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย, ศิษย์เก่าสาธิตจุฬาฯ รุ่น 10, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชมรมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ลำดับที่ 2/2561 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ