เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 22 ก.พ.62 อ.แม่แจ่ม ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง มีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 07:05 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.

พื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                       112 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                              92 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน                             89 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง                            70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น                            67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร       34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                         28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ       26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                     24 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก
- ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี              24 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ปัญหาฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้