เลือกตั้งดันความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดีขึ้น

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 93.8 ขยับเพิ่มขึ้นจากระดับ 93.2 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จากการปรับเพิ่มขึ้น ทั้งยอดคำสั่งซื้อสินค้า ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ
            
ทั้งนี้ เป็นผลจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งการบริโภคภายในประเทศ และการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รวมทั้งการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคการผลิต โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากดัชนีปริมาณการผลิต และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
              
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการแข็งค่าของเงินบาท และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยง โดยเฉพาะปัญหาสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ว่าจะทำให้การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว รวมทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นที่คาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 104.1 จากระดับ 105.9 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา