สมาคมผู้ค้าปลีกไทยค้านรวบประมูล DUTY FREE

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

จากการที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.มีมติเห็นชอบการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. แยกเป็น 3 สัญญา ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร, กิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือบริการเสริมต่าง ๆ และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร นั้น 
              
นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมฯ เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่ต้องจับตาดูว่าร่างหนังสือสัญญา หรือ TOR การประกอบกิจการ และเงื่อนไขสัมปทาน DUTY FREE ยังเป็นแบบรายเดียวหรือไม่ และจะรวมเป็นสัญญาสัมปทานหลายสนามบินหรือไม่
              
ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเคยเสนอ ทอท.ให้กำหนดเงื่อนไขการเปิดประมูลสัมปทานแบบหมวดหมู่สินค้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสม และจะเกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ หมวดเครื่องสำอาง, สุราและบุหรี่, สินค้าแฟชั่น, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าอื่น ๆ และโอทอป โดย ทอท.ไม่ควรรวมสัญญาสัมปทานหลายสนามบินเป็นสัญญาเดียว
               
สำหรับตลาด DUTY FREE ในประเทศไทย มีขนาดเล็กกว่าต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้มีนักท่องเที่ยวเพียง 13.3 ล้านคน แต่มียอดขายสินค้า DUTY FREE สูงกว่าไทยเกือบ 6 เท่า ทั้งที่ไทยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 35 ล้านคน ดังนั้น ทอท.ควรสร้างการแข่งขันที่โปร่งใส เปิดให้มีผู้เข้าประมูลหลายราย และแบ่งตามประเภทสินค้า จะทำให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ปีละกว่า 50,000 ล้านบาท
           
ทั้งนี้ สนามบินชั้นนำในต่างประเทศ มีผู้ประกอบการอย่างต่ำ 3 รายโดยค่าธรรมเนียมสัมปทาน DUTY FREE ไทย ถูกกว่าประเทศอื่นครึ่งหนึ่ง ไทยเก็บค่าสัมปทานเพียง 15-21 % ขณะที่ต่างประเทศเก็บค่าสัมปทาน 30-40 %