ธุรกิจขนส่งมาแรงกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าในเดือนมกราคมปีนี้ มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ทั่วประเทศจำนวน 7,311 ราย เพิ่มขึ้น 5 % เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ, โครงการลงทุนภาครัฐ และการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ทำให้มีความมั่นใจในการลงทุนทำธุรกิจเพิ่มขึ้น
             
โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 620 ราย, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 386 ราย, และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 184 ราย ซึ่งธุรกิจขนส่งฯ ขยับขึ้นมาติดอันดับ 3 เป็นครั้งแรก แซงหน้าธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร เนื่องจากการขยายตัวของการค้าออนไลน์
               
นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของธุรกิจใหม่ในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและภาคใต้ ตามการขยายตัวของการลงทุน
             
ขณะที่มีธุรกิจเลิกกิจการในเดือนมกราคมปีนี้ จำนวน 1,401 รายเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมปีที่แล้ว 4 % โดยธุรกิจที่เลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 150 ราย, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 75 ราย, และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 44 ราย