อย.โฟกัสกรุ๊ป นิรโทษกรรมกัญชา

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 01:13 น.

Views

ในการประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย จากผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ เข้าร่วมกรณีประกาศนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา หลังกฎหมายปลดล็อกให้ใช้กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้มีผลบังคับใช้แล้ว

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเป็นห่วงชมรมกลุ่มคนจิตอาสาที่ปลูกกัญชาและให้ผู้ป่วยได้ใช้ ถ้าจะจัดให้ออกมาขึ้นทะเบียน ก็ควรผ่อนคลาย กฎระเบียบในการขึ้นทะเบียน ที่จะทำให้กลับไปปลูกได้อีก แต่ต้องมีการควบคุม จากสภาเกษตรกร หรือให้สาธารณสุขจังหวัด ดูแล

ด้าน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับฟังข้อห่วงกังวลว่าผู้ป่วยที่จะได้รับยาต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องระบบการพัฒนาห่วงโซ่การผลิต การควบคุมอุปสงค์ -อุปทาน ให้เพียงพอ จนกว่าการพัฒนากัญชาทางการแพทย์จะสมบูรณ์ เตรียมนำข้อเสนอทั้งประเด็นแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย รวมถึงกลุ่มจิตอาสาด้วย ว่าจะเข้าสู่ระบบนี้ได้อย่างไร โดยในวันนี้ (22 ก.พ.) จะมีการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ จะได้รวบรวมข้อเสนอจากการเปิดรับฟังความคิดเห็น เตรียมการออกกฎกระทรวงต่อไป รวมถึง วิธีการปฏิบัติสำแดงกัญชาต่อไป