ประกาศผลศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

หลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน

เริ่มจาก "ชิน ประสงค์" ข้าราชการบำนาญของกรมศิลปากร เป็นประติมากร ผู้ปั้น รูปปั้นคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ล่าสุดอาจารย์ชิน ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม

ส่วนศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ ได้แก่ เพชรา เชาวราษฎร์  นอกจากนี้มี สมสุข กัลย์จาฤก สาขาศิลปะการแสดง จากผลงานละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์

และนายประภาส ชลศรานนท์ ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล

สำหรับศิลปินแห่งชาติ ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้านลิเก ได้แก่ นายวิโรจน์  วีระวัฒนานนท์ และโนรา ได้แก่ นางกั้น เชาวพ้อง  และผู้ประพันธ์เพลงไทย-สากล นางสุคนธ์ พรพิรุณ

นอกจากนี้มี นายปริญญา ตันติสุข เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม, นางคำปุน ศรีใส จากผลงานประณีตศิลป์ – ทอผ้า นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี จากผลงานสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และ นายเสน่ห์ สังข์สุข