พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลรับมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุล้ำค่า104รายการจากประชาชนเพื่อให้เป็นสมบัติชาติ

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 10:34 น.

Views

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเพื่อเป็นสมบัติของชาติ จากนายธรรมฤทธิ์ จิรา ผู้ครอบครองที่มอบให้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร เป็นครั้งแรกที่ประชาชนแสดงเจตจำนงและมอบโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าจำนวนมากให้กับส่วนราชการ มีจำนวนถึง104 รายการ

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่นำมามอบให้เป็นสมบัติของชาติในครั้งนี้ อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุระหว่าง 1,800 - 5,000 ปี จากที่มาหลายแหล่ง เช่น แหล่งโบราณคดีในภาคกลาง แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำชี, แหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้ำสงครามในภาคอีสานและแหล่งโบราณคดีกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียง ที่มีความเจริญอย่างยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

โบราณวัตถุที่ได้รับมอบในครั้งนี้จะถูกนำไปตรวจสภาพและทำการอนุรักษ์เบื้องต้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ จากนั้นจะนำไปเก็บรักษาที่คลังกลางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สำหรับนำไปศึกษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และ แหล่งโบราณคดีต่อไป

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบบัตรเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ให้กับนายธรรมฤทธิ์และครอบครัวตลอดชีพเป็นที่ระลึก พร้อมขอบคุณและชื่นชมนายธรรมฤทธิ์และครอบครัว โดยหวังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนไทยและเยาวชนรุ่นหลัง กระตุ้นเตือนให้เกิดความรักและหวงแหนมรดกของชาติ ที่มีคุณค่าทั้งทางวิชาการและจิตใจ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และรากเหง้าของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2508 กรมศิลปากรได้รับคืนศิลปวัตถุของไทยจากต่างประเทศโดยความร่วมมือจากหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ 1,082 รายการ ในจำนวนนี้มี 197 รายการได้รับคืนในช่วงรัฐบาลนี้

Tag : พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา โบราณวัตุ ศิลปะวัตถุ สมบัติของชาติ