พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นบอลลูนชมวิวในจีน

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 12:43 น.

Views

หมู่บ้านผู่เจ๋อเฮย (Puzhehei) ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หลังเปิดให้บริการบอลลูนลอยฟ้า ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในจีนที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวด้วยบอลลูน โดยบอลลูนในหมู่บ้านแห่งนี้มีขนาด 4,000 คิวบิกเมตร รองรับนักท่องเที่ยวได้ 5 คน ซึ่งจะใหญ่กว่าบอลลูนทั่วไปที่มีขนาดเพียง 1,600-3,000 คิวบิกเมตร ที่รองรับจำนวนคนได้เพียง 3 คนเท่านั้นในส่วนของความปลอดภัย บอลลูนที่นี่ จะมีเชือกผูกติดไว้กับพื้นดินเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้บอลลูนลอยออกไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปดูแล และต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพอากาศก่อนขึ้นชมเท่านั้น
              
ซึ่งนับตั้งแต่เปิดใช้งานเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา มีกลุ่มนักท่องเที่ยวไปใช้บริการราว 965 คนแล้ว

Tag : รอบรั้วเอเชีย ขึ้นบอลลูนชมวิวในจีน ขึ้นบอลลูน จีน