News

รายงานพิเศษ : นำยานยนต์หุ้มเกราะร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2019

การฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในพื้นที่การฝึกทางยุทธวิธี บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีทหารจากกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่20 กองพลทหารราบที่ 2 สหรัฐฯ มาเข้าร่วมการฝึก ซึ่งหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ใข้ยานยนต์หุ้มเกราะแบบสไตรต์เกอร์ เป็นพาหนะ และเป็นอาวุธในการดำเนินกลยุทธ์ ซึ่งในการฝึกครั้งนี้มีการใช้กระสุนจริงในการฝึกช่วงสุดท้าย ซึ่งทำให้ทหารสหรัฐฯ ที่เข้ารับการฝึก ได้พัฒนาทักษะในการดำเนินกลยุทธ์ รวมทั้งได้เรียนรู้การปฏิบัติภารกิจกับทหารฝ่ายไทย

นอกจากทหารจากกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหาราบที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 แล้ว ยังมีกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 4 กองพลนาวิกโยธินที่ 4 สหรัฐฯ ซึ่งมีอาวุธสำคัญอย่าง M1 อัมบราม (M1 Abrams) มาร่วมการฝึกด้วย ในการฝึกครั้งนี้ M1 มีหน้าที่ในการเพิ่มอำนาจการยิงให้กับส่วนดำเนินกลยุทธ์ ที่เป็นยานยนต์หุ้มเกราะของทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ