หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอีก

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ : ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน พื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นอีก สาเหตุมาจากไฟป่าที่เกิดขึ้นใหม่ หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหา ฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆ