พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลรับมอบโบราณวัตถุจากประชาชน

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 13:43 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบโบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ จำนวน 104รายการ จากนายธรรมฤทธิ์ จิรา ผู้ครอบครอง ให้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนมอบโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าจำนวนมากให้กับส่วนราชการ

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุนี้ อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุระหว่าง1,800 - 5,000 ปี จากที่มาหลายแหล่ง นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและชื่นชมนายธรรมฤทธิ์และครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้เกิดความรักและหวงแหนมรดกชาติ