คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตาก ตรวจงบอาหารนักเรียนพักนอน ตอนที่ 4

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการอาหารเด็กพักนอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ให้เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด เพื่อดูแลนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลไม่สะดวกเดินทางไป-กลับ สามารถพักที่โรงเรียนพร้อมอาหารรับประทาน 3 มื้อ แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 2,700 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 7,200 บาท ระยะเวลา 60 วัน
              
แต่จากการตรวจสอบของ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดตาก ตามข้อร้องเรียนของประชาชน ที่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมย้อนหลัง 3 ภาคเรียน และโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สมัยผู้อำนวยการโรงเรียนคนเก่า พบข้อสังเกตที่เป็นประเด็นสำคัญ
              
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนและคอลัมน์หมายเลข 7 เข้าพบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ยังพบข้อมูลขัดแย้งเกี่ยวกับการโอนงบประมาณจากเขตให้ร้านค้าโดยตรง ไม่ผ่านโรงเรียน
                             
กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเรา ยอมรับ ทำหลักฐานเท็จ หลังได้รับงบประมาณล่าช้าจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมยืนยัน งบประมาณช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับโรงเรียนรายงานผลมา

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7