ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลำปาง-แม่ฮ่องสอน เกินค่ามาตรฐาน มีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดลำปาง วันนี้ (22 ก.พ. 62) พบคุณภาพฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน มีผลต่อสุขภาพ ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 มีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับดีถึงปานกลาง และมีบางจุดเริ่มจะเกินค่ามาตรฐานแล้ว

ซึ่งกองอำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทำความสะอาดถนนและลานจอดรถโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อลดมลพิษและฝุ่นละออง ภายใต้ปฏิบัติการ “ลำปางร่วมใจสู้ไฟป่า คืนฟ้าใส แบบไร้รอยต่อ” โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปบนอากาศ เพิ่มความชุ่มชื้น โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองลำปาง

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการตรวจวัดพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยที่สถานีตรวจวัดฝุ่นละออง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดได้ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

Tag : ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง PM 2.5