เห็นชอบร่างประกาศนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 19:36 น.

Views

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบร่างประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา 3 ฉบับ โดยให้ผู้ถือครองนำกัญชามาส่งคืนภายใน 90 วัน

ร่างประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาทั้ง 3 ฉบับ ได้กำหนดให้คน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ศึกษาวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลอื่น ๆ ที่ครอบครองและใช้กัญชาอยู่ขณะนี้ ให้นำกัญชามาส่งคืนให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในสัปดาห์หน้า หากเลยกำหนด 90 วัน จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ศึกษาวิจัยมีความจำเป็นต้องถือครองกัญชาเพื่อการวิจัยต่อเนื่อง ให้นำหลักฐานโครงการวิจัยมาแสดง เพื่อจะได้รับอนุญาตให้ถือครองกัญชาต่อไปได้

ส่วนในกลุ่มผู้ป่วย ให้นำใบรับรองแพทย์มาแสดง เพื่อให้สามารถถือครองและใช้กัญชาได้ต่อเนื่อง จนกว่าจะเพียงพอต่อการรักษาโรค หรือจนกว่าหน่วยงานภาครัฐจะผลิตสารสกัดกัญชา เพื่อนำมาใช้รักษาโรคได้

สำหรับกลุ่มคนอื่น ๆ ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน หรือจิตอาสาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน จะต้องนำกัญชามาคืนภายใน 90 วัน หากต้องการถือครองกัญชาเกิน 90 วัน ต้องมาขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านกับทางราชการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ยังอนุญาตให้นำกัญชาที่ส่งคืน และมีความปลอดภัย ไปใช้เพื่อการวิจัยต่อได้ โดยไม่ต้องเผาทำลายทิ้ง และยังแก้ไขให้สามารถนำทั้งต้น ใบ และดอกกัญชา มาใช้เพื่อการรักษาโรคได้ เพิ่มเติมจากเดิมอนุญาตแค่สารสกัดจากกัญชาเท่านั้น

โดยผู้ถือครองทั้ง 3 กลุ่ม สามารถนำกัญชามาส่งคืนได้ที่ อย. และที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Tag : กัญชา ครอบครองกัญชา ร่างประกาศนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา