หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, อุบาสิกาวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ข้าราชการทหาร แม่บ้านกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส, ผู้บริหาร บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ, มูลนิธิเมตตาอนันต์, โครงการก่อสร้างศิลปาชีพตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร ถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี