พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ, ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง, อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ, บริษัท อสมท. จำกัดมหาชน, ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย, ราชสกุลชยางกูร, มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร ถวายพระพร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์