จ่อคุมเข้มสายการบิน ปล่อยมลพิษทางอากาศ

วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

หลังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO (The International Civil Aviation Organization) ได้กำหนดให้สายการบินต่างๆ ที่ทำการบินระหว่างประเทศทั่วโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (‎Carbon dioxide) ลง โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซฯ ตั้งแต่ปี 2562-2563 และในปี 2564 จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานนั้น

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เปิดเผยว่า ได้แจ้งให้ทุกสายการบินของไทย ที่ทำการบินระหว่างประเทศทั้ง 19 แอร์ไลน์ รับทราบและรักษาปริมาณการปล่อยก๊าซฯ ไม่ให้เกินระดับข้อมูลของปี 2562-2563 หากปล่อยเกิน ทางสายการบินต้องบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต  เพื่อชดเชยปริมาณก๊าซฯ ที่ปล่อยออกไป จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสายการบิน และอาจจะไปเรียกเก็บจากผู้โดยสารแต่เพดานราคาตั๋วโดยสารต้องไม่เกิน 9.40 บาท ต่อกิโลเมตร

โดยมาตรการนี้จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2564 ซึ่งขณะนี้ทุกสายการบินมีความตื่นตัว และได้กำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซฯ อยู่แล้ว อาทิ ล้างเครื่องบินไม่ให้มีฝุ่น เพื่อช่วยลดการต้านอากาศได้มากกว่าปกติ และล้างเครื่องยนต์เพราะการที่ไม่มีคราบเขม่าจะทำให้ประสิทธิภาพของการปล่อยก๊าซฯ ลดน้อยลง

ด้านนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ กับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ถึงแนวทางที่ญี่ปุ่นดำเนินการ ทั้งการตรวจสภาพรถยนต์เก่า, การติดตั้งอุปกรณ์พิเศษในรถยนต์เพื่อกรองของเสียออกจากน้ำมันดีเซลที่เผาไหม้ ไม่หมด รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน เพื่อนำมาปรับใช้กับไทย

Tag : สนามข่าว 7 สี