อัปเดตสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้านี้

วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

อัปเดตสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ล่าสุด 05.00 น. ริมถนนกาญจนาภิเษก บางขุนเทียน เป็นระดับเขียว 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก,  ริมถนนดินแดง เขตดินแดง 23 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 23 คุณภาพดีมาก, ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก

ส่วนต่างจังหวัด ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ, ตำบลบ้านดง อำเภอเมาะ จังหวัดลำปาง 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 688 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นผลต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี