News

รายงานโลกเตือนแมลงสูญพันธ์เป็นหายนะของโลก

จากรายงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา จำนวนกว่า 73 ฉบับ ที่ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนแมลงต่าง ๆ ในโลก พบว่า แมลง  ชนิดต่าง ๆ ทั่วโลก ได้สูญหายไปราว 40 เปอร์เซนต์ ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปี ซึ่งอาจนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ของระบบนิเวศของโลกด้วย โดยที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษได้เก็บรักษาตัวอย่างแมลงชนิดต่าง ๆ ไว้นับล้านชนิด โดยบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจากรายงานฉบับใหม่นี้พบว่า ในช่วงสิ้นศตวรรษนี้ จะมีแมลงอีกหลากหลายชนิดสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก

โดยรายงานของนักวิทยาศาสตร์ ยังได้เตือนว่า แมลงทั้งหมดบนโลกกำลังลดจำนวนลง 1 ใน 4 ทุก ๆ 10 ปี ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบนิเวศทั่วโลก นอกจากนั้น การสูญพันธุ์ของแมลงต่าง ๆ ยังรวดเร็วกว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์เลือดอุ่น นก และสัตว์เลื้อยคลานถึง 8 เท่า ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ แมลงชนิดต่าง ๆ อาจสูญหายไปจากโลก ภายในเวลา 100 ปี ซึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่ยาวนานราว 4,000 ล้านปี มีการบันทึกสถิติการสูญพันธฺ์ของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ จำนวน 5 ครั้ง ทั้งจากภูเขาไฟระเบิด ยุคน้ำแข็ง และผลจากแรงกระแทกของอุกกาบาต ซึ่งเชื่อว่าทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลก ซึ่งครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า ความหายนะของโลกครั้งที่ 6 กำลังเริ่มขึ้นแล้ว โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกที่ขึ้น-ลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการขยายชุมชนเมือง ก็ส่งผลกระทบให้จำนวนแมลงลดลงด้วย

ทั้งนี้ ถึงแม้จะดูเหมือนว่า แมลงไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ แต่ความเป็นอยู่ของโลก กลับขึ้นอยู่กับแมลงเหล่านี้ เนื่องจากมันช่วยเรื่องการผลิตอาหารให้กับสัตว์ต่างสายพันธุ์อื่น ๆ และยังช่วยผสมเกสรให้กับพืช 3 ใน 4 ของโลก โดยในรายงานยังบอกอีกว่า การสูญพันธุ์ของแมลงเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้น แต่นก สัตว์เลื้อยคลาน และปลา ก็ไม่สามารถอยู่ได้ หากแมลงซึ่งเป็นแหล่ง อาหารของพวกมันสูญหายไปจากโลก