เร่งดับไฟป่าพื้นที่ฝึกทหาร จ.ตาก

วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 10:02 น.

Views

ชาวบ้านและจิตอาสาคนรักษ์ป่าน้ำรึม พร้อมเครือข่ายดับไฟป่าผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกระโห้ ช่วยกันดับไฟป่าที่ไหม้บนเขา "ดอยดิน" พื้นที่ฝึกทหารของค่ายวชิรปราการ ตำบลไม้งาม รอยต่อติดกับตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก ไฟลุกไหม้จากเชิงเขาแล้วลุกลามขยายวงกว้างขึ้นไปบนยอดเขาที่มีความลาดชัน และเกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกัน

รถดับเพลิงช่วยฉีดน้ำดับไฟที่ไหม้ป่าบริเวณเชิงเขา ส่วนที่สูงขึ้นไปต้องเดินเท้าขึ้นไปดับซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก ใช้เวลากว่า 8 ชั่วโมง จึงควบคุมไฟไว้ได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง