สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เวลา 11.00 น. วันนี้

วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 11:50 น.

Views

มาตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมาพื้นที่ภาคเหนือ ที่สถานีตรวจวัดที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คุณภาพอากาศเป็นสีแดง "มีผลกระทบต่อสุขภาพ" ส่วนพื้นที่อื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นระดับสีส้ม ที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศเกือบทุกพื้นที่อยู่ในระดับ "สีฟ้า คุณภาพดีมาก"