กะหล่ำปลีปลอดสารพลิกชีวิตชาวไร่มัน จ.นครราชสีมา

วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

พืชผักพวกนี้ เป็นผลของโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี จังหวัดราชสีมา ที่พลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวไร่มันสำปะหลังให้กลับมาสดใส โดยชาวบ้านบ้านหนองผักไร ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี ซึ่งได้นำงบประมาณจากภาครัฐ และความรู้ด้านการเกษตรมาต่อยอดพัฒนา ก็เริ่มหันมาปลูกผักหลายๆ ชนิด แต่ที่ปลูกได้ผลผลิตดี กำไรงาม ก็เห็นจะเป็นกะหล่ำปลี เกษตรกรรายนี้บอกว่าปลูกเพียง 1 ไร่ ขายได้เงินมากกว่า 100,000 บาท เพราะแขนงที่แตกขึ้นใหม่ สามารถตัดขายได้ถึง 3 รอบ และได้ราคาดีกว่าหัวกะหล่ำปลีอีกด้วย