รายงานพิเศษ : เปิดภารกิจขนย้ายหัวใจให้โรงพยาบาล

วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 19:44 น.

Views

สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสา ปรับเปลี่ยนวิธีขนย้ายหัวใจจากร่างผู้บริจาคมาให้ผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนหัวใจ โดยใช้เครื่องบินเพื่อให้รวดเร็วขึ้น  

ศัยกรรมแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดผยข้อมูลว่า การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจพบปัญหาสำคัญ กรณีการนำหัวใจของผู้บริจาคที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มาเปลี่ยนให้ผู้ป่วยอีกราย ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ขณะที่หัวใจแต่ละดวงเมื่อออกจากร่างของผู้บริจาคแล้ว หัวใจจะเต้นอยู่ได้เพียง 4-6 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นการขนย้ายโดยวิธีเดิมที่ใช้รถยนต์ หรือเครื่องบินพาณิชย์ อาจมีความล่าช้า ทำให้เกิดการสูญเสียได้

สมาชิกกลุ่มจิตอาสา ได้ร่วมกันนำเครื่องบินส่วนตัวมาช่วยเคลื่อนย้ายหัวใจส่งถึงผู้ป่วย ทำให้ย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นได้ ส่งผลการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาแล้ว อย่างรายนี้บอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยด้วยกัน หากไม่มีจิตอาสามาช่วย ก็อาจทำให้ไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพราะหัวใจที่ได้มาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

แม้ว่าปัจจุบันตัวเลขผู้ประสงค์ขอบริจาคอวัยวะจะสูงถึง 1,040,000 คน แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากสภากาชาดไทย สามารถคัดอวัยวะที่เหมาะสมและปรับเข้ากับร่างกายของผู้ป่วยที่รับอวัยวะใหม่ได้เพียง 200-300 คนเท่านั้น ยังมีผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะอีกกว่า 6,000 คน ดังนั้นจึงยังมีความ
จำเป็นต้องการรับบริจาคอวัยวะเพิ่ม  โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สภากาชาดไทย

Tag : ภารกิจขนย้ายหัวใจให้โรงพยาบาล สภากาชาดไทย วิธีขนย้ายหัวใจจากร่างผู้บริจาค