News

ชาวโอกินาวาลงประชามติตัดสินเรื่องการย้ายฐานทัพสหรัฐฯ

วันนี้ชาวเกาะ “โอกินาวา”ของญี่ปุ่น ลงประชามติเพื่อแสดงฉันทามติว่า สนับสนุนการย้ายฐานทัพสหรัฐฯไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่พื้นที่ชายฝั่งอ่าวฮาโนโกะที่ห่างไกลชุมชน แทนฐานทัพอากาศฟูเต็นมะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนของโอกินาวาหรือไม่

แผนการย้ายฐานทัพฟูเต็นมะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อปี 1995 หลังจากเกิดกระแสต่อต้านทหารอเมริกันจากชาวบ้านท้องถิ่น จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งก่อเหตุข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงวัย 12 ปี สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวโอกินาวาและรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ชาวบ้านยังไม่พอใจที่ฐานทัพสหรัฐฯสร้างเสียงรบกวนและความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุ เนื่องจากอยู่ใกล้เขตชุมชนที่พักอาศัย ผลการลงประชามติครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าชาวโอกินาวารู้สึกว่า ฐานทัพสหรัฐฯเป็นภาระของคนท้องถิ่นหรือยังอยากให้มีอยู่เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของญี่ปุ่น