News

รายงานพิเศษ : ปิดการฝึก COBRA GOLD 2019

การฝึกสุดท้ายในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในพื้นที่ทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่  3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย คือการฝึกใช้กระสุนจริง หรือ CALFEX
              
โดยการฝึกเริ่มจากการส่งหน่วยรบพิเศษแทรกซึมเข้าพื้นที่การรบ จากนั้นเป็นการเข้าทำลายเป้าหมายของพลซุ่มยิง ก่อนจะเป็นการโจมตีทางอากาศ
              
และการยิงเตรียมของจรวดหลายลำกล้อง ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิด
                             
โดยส่วนดำเนินกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วยรถถัง  ยานยนต์หุ้มเกราะของทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ  จะเข้าตีต่อที่หมาย โดยอาศัยอำนาจการยิงที่รุนแรง เข้าทำลายข้าศึก  ที่เป็นฝ่ายตั้งรับ  ก่อนที่ทหารช่างจะเข้าทำลายแนวทุ่นระเบิด
              
เพื่อให้ทหารราบเข้าดำเนินกลยุทธ์ต่อที่หมายต่อไป
              
ซึ่งหลังเข้ายึดที่หมายได้แล้ว  จะเป็นการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บออกนอกพื้นที่การรบ เพื่อไปรับการรักษา ซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019