News

ภัยแล้งทำน้ำแห้งเร็วในรอบ 20 ปี ไม่มีน้ำทำประปา จ.บุรีรัมย์

ความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตอนนี้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้กันแล้ว หลังจากน้ำในสระขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านแห้งเร็ว ในรอบ 20 ปี

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ ตอนนี้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ ล่าสุด ชาวบ้านจากบ้านหนองตราดน้อย หมู่ 10 และบ้านหนองไทรงาม หมู่ 21 พื้นที่ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก หลังสระน้ำขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านกินพื้นที่กว่า 7 ไร่ แห้งขอดไม่มีน้ำให้สูบไปผลิตน้ำประปาได้

ชาวบ้าน เล่าว่า น้ำในสระที่แห้งขอดแบบนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ขณะที่น้ำบาดาลในหมู่บ้านก็กลายสภาพเป็นน้ำกร่อย จนไม่สามารถนำไปอุปโภคบริโภคได้ ตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการซื้อน้ำจากรถเร่มาใช้ ตกคันหนึ่งก็ราคา 450 บาท

ชาวบ้าน ยังบอกด้วยว่า ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลเตรียมนำน้ำสะอาดมาแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อน นอกจากนี้ก็อยากให้ทางจังหวัด อำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปด้วย