อัปเกรดประเทศไทย : ความหวังจัดตั้งกองทุนช้าง

วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

"ช้างไทย"ยังคงสร้างชื่อ และช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟู ที่ผ่านมาแม้ปัญหาช้างเร่ร่อนจะลดน้อยลง แต่ผู้ประกอบการยังหวังให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาช่วยดูแลสวัสดิภาพช้าง และช่วยผ่อนแรงค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอาหาร ค่าดูแลเวลาเจ็บป่วย เพื่อให้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
            
ส่วนแคมป์ช้างทวีชัย บอกกับทีมข่าวว่า อยากจะให้นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งช่วยสื่อสารให้ชาวโลกเข้าใจว่า การล่ามโซ่และใช้ควาญควบคุมช้างไม่ได้เป็นการทารุณกรรมสัตว์ แต่เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมานาน

เป็นเสียงส่วนหนึ่งจากผู้ประกอบการปางช้าง-และแคมป์ช้าง ที่อยากจะเห็นการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย พัฒนา เติบโต เพื่อช่วยกันอัปเกรดประเทศไทย

Tag : รวมพลังสร้างประเทศไทย อัปเกรดประเทศไทย