News

ทลายคลินิก-หมอเถื่อน 13 แห่ง 4 จังหวัด

ตำรวจบุกจับคลินิก 13 แห่ง ใน 4 จังหวัด พบไม่มีแพทย์จริงตรวจรักษา และออกใบรับรองแพทย์ปลอม

นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไล่จับกุมเจ้าหน้าที่คลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่ง ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่นี่เป็น 1 ใน 13 คลินิก ที่มี นางสาวนิธินันท์ มิลินจรูญพงษ์ หรือ หมอดา และ นายสุมิตร วัฒนศิริพงษ์ เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งมีคลินิกอยู่ทั้งในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

โดยตำรวจได้รับแจ้งว่า มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกเวชกรรมดังกล่าว และมีการสั่งฉีดยาโดยไม่มีแพทย์ตรวจรักษา มีผู้ช่วยพยาบาลทำหน้าที่ฉีดยา นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียหายอีกรายเข้ารับการรักษาด้านทันตกรรม แต่เลือดไหลไม่หยุด โดยที่เจ้าของคลินิกไม่รับผิดชอบใด ๆ

จากการตรวจสอบคลินิกทั้ง 13 แห่ง พบว่ามีแพทย์ประจำการตรวจรักษาอยู่เพียงแห่งเดียว คือที่อรดาสหคลินิก ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่อื่นไม่มีแพทย์ประจำคลินิก แต่เปิดบริการตรวจรักษา นอกจากนี้ ผู้ช่วยพยาบาลจบหลักสูตรระยะสั้นเพียง 6 เดือน เป็นผู้ฉีดยาให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจรักษา

และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าคลินิกทั้ง 13 แห่ง มีความเชื่อมโยงกัน มี หมอดา ซึ่งไม่ได้จบแพทย์ เป็นเจ้าของกิจการ ส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดถูกโอนเข้าบัญชีของบุตรชายหมอดา

ด้านสาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานี ออกมาระบุว่า กำลังตรวจสอบเลขที่การจดทะเบียนคลินิกว่าถูกต้องหรือไม่

ขณะที่ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า คลินิกแห่งนี้เคยถูกตรวจสอบมาแล้วหลายรอบ แต่ยังเปิดให้บริการ และจะขยายผลตรวจสอบว่าได้ใช้เลขที่ใบอนุญาตตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่