กกต.ยืนยันแล้ว ไพบูลย์ นิติตะวัน ใช้คำว่า"พระพุทธเจ้า"หาเสียงได้

วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 16:45 น.

Views

จากกรณีที่ศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนปฏิรูปว่าขัดต่อ พรป.เลือกตั้งหรือไม่ ล่าสุด กกต.ยืนยันแล้วว่า การใช้คำว่า“พระพุทธเจ้า”มาใช้ในการหาเสียงสามารถทำได้
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้หนังสือแจ้งถึงเลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ เรื่องการตรวจสอบข้อกฎหมาย กรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ระบุคำว่า “พระพุทธเจ้า” อันอาจสื่อความหมายว่าเป็นการ นำเอาพุทธศาสนามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น ไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

Tag : ไพบูลย์นิติตะวัน พรรคประชาชนปฏิรูป หาเสียง พระพุทธเจ้า การเมือง เลือกตั้ง