"ลุงกำนัน"ลั่นเลือกตั้งเอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณไม่ใช่ประชาธิปไตยสู้เผด็จการ!

วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 17:37 น.

Views

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส.ผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลาช่วยผู้สมัครสส.ย้ำเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนและยืนยันว่า เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ แต่เป็นการเลือกระหว่างเอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณแค่นั้น

นายสุเทพกล่าวว่า ลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่ออธิบายให้ประชาชนทราบถึงเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน สรุปประเด็น ได้ 5 ด้าน 1.ปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เกิดการเมืองที่ดี เพื่อชาติและประชาชน ซึ่งก็เกิดเป็นรูปธรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้การเมืองเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้ผลซึ่งก็น้อยลง

3.ปฏิรูประบบราชการ ให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่จังหวัด บริหารบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความเจริญเท่าเทียมกัน 4.ปฏิรูปวิธีแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และ 5.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิรูปตำรวจ ทั้งหมดเป็นความมุ่งหวังตั้งใจของมวลมหาประชาชน  คือเป้าหมายใหญ่ในการทำงานทางการเมืองของพรรครวมพลังประชาชาติไทย

พรรคจะประกาศนโยบายชัดเจนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนแต่ละครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจแข็งแรงขึ้น ถ้าเศรษฐกิจครอบครัวแข็งแรง รากฐานของประเทศก็แข็งแรง ส่วนที่สงสัยว่า รปช.เป็นพรรคร่วมกับเผด็จการ นายสุเทพ กล่าวว่า วันนี้การเลือกตั้งไม่ได้เลือกระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ แต่เป็นการเลือกระหว่างพวกเอาทักษิณกับพวกไม่เอาทักษิณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย อยู่ซีกไม่เอาทักษิณ เราจะไม่ร่วมมือกับพรรคเครือข่ายทักษิณ ความสำคัญอยู่ตรงนี้

Tag : สุเทพเทือกสุบรรณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย กปปส. ทักษิณชินวัตร เลือกตั้ง การเมือง