กรมการขนส่งทางบกเตรียมใช้กฎหมายตัดแต้มใบขับขี่

วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบร่างกฎหมายจราจร เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การออกใบสั่งสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ที่กำหนดให้ใช้การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ รองรับการใช้ใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมร่วมกันในการตัดแต้มใบขับขี่และระบบการคืนแต้มใบขับขี่ คาดว่าจะยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นจะทำประชาพิจารณ์ช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้แน่นอน
 
สำหรับสาระสำคัญในการตัดแต้มใบขับขี่ เบื้องต้นผู้ขับขี่จะมีคะแนนคนละ 12 คะแนน ส่วนความผิดจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความผิดกระทบต่อตนเอง และสาธารณะเล็กน้อย เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อก, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ใช้โทรศัพท์ขับรถ และขับรถเร็ว ตัด 1 แต้ม
  
ส่วนระดับที่ 2 กระทบสาธารณะปานกลาง เช่น ผ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร ตัด 2 แต้ม และระดับที่ 3 กระทบสาธารณะรุนแรง จะถูกตัดคะแนน 3 แต้ม เช่น เมาแล้วขับ, เสพยาเสพติด และชนแล้วหนี สามารถกำหนดข้อหาเพิ่มได้แต่ต้องประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

ซึ่งหากคะแนนถูกตัดทั้งหมดต้องพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน ทั้งนี้ภายใน 3 ปี ถูกพักใช้ใบขับขี่เกินกว่า 2 ครั้ง, ครั้งที่ 3 จะถูกพักใช้ 1 ปี ขณะเดียวกันหากกระทำผิดครั้งที่ 3 แล้วยังอยู่ในระยะควบคุมความประพฤติ 1 ปี ถ้ากระทำผิดจะถูกพักใช้เป็นครั้งที่ 4 และจะถูกเพิกถอนใบขับขี่ ส่วนการคืนคะแนนนั้น หากคะแนนถูกตัดไป 8 แต้ม เหลือไม่เกิน 4 แต้ม ต้องขออบรมและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใหม่จากนั้นต้องสอบให้ผ่านถึงจะได้รับแต้มคืน