News

นวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยลดละ เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมถึงร้านนวดแผนไทยทั่วไป เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบการทั้งหมดต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และขอให้ทุกร้านเปิดให้บริการ "นวดกดจุดสะท้อนเท้า" เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เข้ามารับบริการได้ง่าย

สำหรับการ "นวดกดจุดสะท้อนเท้า" สามารถช่วยลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ได้จริง โดยขั้นตอนการนวดจะนวดบริเวณนิ้วเท้า ซึ่งมี 5 จุดสำคัญ อยู่ที่นิ้วโป้งเท้า และร่องระหว่างนิ้วโป้ง นิ้วชี้ โดยต้องนวดจุดละ 40 ครั้ง ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ถึงจะมีผลให้ผู้สูบบุหรี่มีอาการลิ้นไม่อยากรับรสบุหรี่จนไม่อยากสูบ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่ได้ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้และให้คนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว นวดให้ได้ที่บ้าน โดย สบส.ได้สาธิตให้ผู้ประกอบการเรียนรู้วิธีการนวดอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้บริการก็สามารถฝึกทำเองได้ที่บ้าน