News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทวงคืนที่ดินวัดบางแพรก ยังยืดเยื้อ

ที่ดินตาบอดกว่า 3 ไร่ หลังวัดบางแพรก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเจ้าอาวาสวัดบางแพรก ใช้เงินวัดซื้อจากเอกชน ปี 2553 ราคา 7,000,000 บาท แต่ใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดิน จากนั้นนำไปจำนองและขายฝาก ปี 2555 ราคากว่า 5,000,000 บาท ครบกำหนด 1 ปี ไม่มีเงินไปไถ่ถอนที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก ปี 2556 โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ปลายปีที่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมขยายผลด้วย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหานี้เช่นกัน

ล่าสุดผู้รับซื้อฝาก ยืนยันจะขายที่ดินคืนให้วัดบางแพรก ราคากว่า 5,000,000 บาท ตามที่รับซื้อฝากรวมดอกเบี้ย 6 ปี ดีกว่ารับเงินมัดจำ 500,000 บาท ค่าขายคืนที่ดิน

นายธารทอง ผู้รับซื้อฝากที่ดิน ยังปฏิเสธรู้เห็นกรณี อบต.บางรักใหญ่ นำงบปี 2558 กว่า 900,000 บาท ทำโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ในที่ดินแปลงนี้

ขณะที่อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เห็นว่าควรรีบแก้ไขปัญหานี้มากกว่าทอดเวลาออกไป มิเช่นนั้นจะกระทบต่อ อบต.บางรักใหญ่ กรณีทำโครงการในที่ดินเอกชน