บิณฑบาตการเมือง : อยากเห็นนโยบายแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้

วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

"อยากเห็นนโยบายที่มีความชัดเจนแก้ไขปัญหาความรุนแรงถึงชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีรูปธรรม"

แนวคิด เอกพันุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

Tag : บิณฑบาตการเมือง นโยบายแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้