กระทรวงคมนาคม เล็ง Set Zero รถเมล์ทั่วกรุงเทพฯ

วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้แนวทางเบื้องต้นในการปฏิรูปรถเมล์ทั้งระบบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะคงเส้นทางรถเมล์เดิมไว้ 208 เส้นทาง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน แต่จะประกาศยกเลิกใบอนุญาตที่มีอยู่เดิมทั้งหมด หรือ Set Zero แม้ว่าจะยังเหลืออายุสัมปทานอยู่ แล้วให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้ามายื่นขอใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง เพื่อเริ่มต้นนับ 1 ใหม่พร้อมกัน

โดยให้กรมการขนส่งทางบก ไปจัดทำข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบเวลาการปฏิรูป กลับมาเสนอภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นปฏิรูป และกฎหมายที่จะใช้เริ่มต้นใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการที่จะยื่นขอใบอนุญาตใหม่จะต้องใช้รถเมล์ใหม่ให้บริการในสัดส่วน 70 % รวมถึงต้องติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ GPS และอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่กำหนด

ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถนำรถเมล์ใหม่มาให้บริการได้ทันที ส่วนผู้ที่ยังไม่พร้อมอาจต้องหาผู้ร่วมทุนและต้องทำตามเงื่อนไขให้ได้ภายใน 2 ปี ถ้าทำไม่ได้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปให้ผู้เดินรถรายใหม่

ทั้งนี้การปฏิรูปรถเมล์จะเริ่มจากเส้นทางที่มีผู้ประกอบการรายเดียวก่อน ได้แก่ เส้นทางรถเมล์ของ ขสมก. 88 เส้นทาง และเส้นทางรถเมล์ร่วมบริการ 59 เส้นทาง คาดว่าจะเริ่มเห็นการปฏิรูปรถเมล์ในเดือนมีนาคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายรถเมล์ในกรุงเทพฯ 70 % จะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ใหม่ภายใน 2 ปี

Tag : Set Zero รถเมล์ รถเมล์