News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาแก่ผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา และนราธิวาส

ค่ำวานนี้ ที่โบสถ์คริสจักรบ้านทุ่งป่าคา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพรานอังคาร เรือนคำ พลปืนเล็กสังกัดชุดปฏิบัติการที่ 5 กองร้อยทหารพราน 3311 กรมทหารพรานที่ 33 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา

และบ่ายวันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานดินไปในการฝังศพ อาสาสมัครทหารพราน อังคาร เรือนคำ เป็นกรณีพิเศษ ณ สุสานคริสตจักรบ้านทุ่งป่าคา อำเภอแม่ลาน้อย ด้วยเป็นผู้เสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง กระทั่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะลาดตระเวนบริเวณบ้านบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งครอบครัวของอาสาสมัครทหารพราน อังคาร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

ที่วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าหีบศพ สิบโทเอกอัมรินทร์ ศรีรักษา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มโจมตี ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับที่ตั้ง หลังจากการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับแหล่งข่าว บริเวณมัสยิดเปาเบาะ หมู่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางหน้าหีบศพด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด