สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 13

วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้เสนอตอน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปทุมธานี

Tag : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฉะเชิงเทรา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปทุมธานี แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก