คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตรวจสอบการลักลอบดูดทราย จ.เชียงราย

วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 07:05 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช. ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในจังหวัดเชียงราย ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ลักลอบดูดทราย ลักลอบดูดทราย เชียงราย เชียงราย ทุจริตคอร์รัปชัน ทุจริต