News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตรวจสอบการลักลอบดูดทราย จ.เชียงราย

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช. ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในจังหวัดเชียงราย ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา