เตรียมเปิดนิทรรศการวังหน้านฤมิตฯ 6 มี.ค.นี้

วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรอบสื่อมวลชน นิทรรศการพิเศษ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ที่มีความสำคัญผ่านการตีความและสื่อความหมายด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านเสียง, กลิ่น, และการสัมผัส ในมิติมุมมองที่หลากหลาย ให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี กรมศิลปากร เป็นผู้ควบคุมการจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีการผสานมุมมองของศิลปินร่วมสมัย และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดประวัติศาสตร์ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 28 เมษายน นี้