News

ชาวบ้าน อ.บ้านผือ รวมตัวปิดถนนร้องเรียน ให้โรงงานน้ำตาลแก้ปัญหากลิ่นเหม็น

กลิ่นเหม็นจากโรงงานน้ำตาลในจังหวัดอุดรธานี ทำชาวบ้านอำเภอบ้านผือ ต้องออกมารวมตัวปิดถนนร้องเรียน

กลุ่มชาวบ้านบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รวมตัวกันบริเวณถนนบ้านคำบง-บ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นทางเข้าโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง เพื่อเรียกร้อง หลังเดือดร้อนเพราะกลิ่นเหม็นจากโรงงานแห่งนี้
              
โดยตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า ชาวบ้านที่บ้านโนนสมบูรณ์เดือดร้อนจากปัญหานี้มานาน 7 ปีแล้ว และนอกจากปัญหากลิ่นเหม็น ยังมีปัญหาฝุ่นละออง น้ำเสีย ปัญหารถอ้อยจอดขวางถนน ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีการแก้ไข ทำให้ชาวบ้านต้องมารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องให้ทางโรงงานแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และขอให้เพิ่มแสงสว่างบนถนนที่เข้าสู่โรงงานด้วย

ต่อมา นายอำเภอบ้านผือ ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน และตัวแทนจากโรงงานน้ำตาล โดยตัวแทนโรงงานน้ำตาล ชี้แจงว่าปัญหากลิ่นเหม็นเกิดจากบำบัดน้ำเสียที่มีการทดสอบระบบใหม่ แต่พนักงานยังไม่ชำนาญ ทำให้น้ำล้น ไหลไปลงบ่อน้ำสะอาด ซึ่งเรื่องนี้กำลังดำเนินการแก้ไขเฉพาะหน้า ส่วนการแก้ไขในระยะยาวจะเริ่มทำหลังปิดหีบอ้อย ส่วนปัญหาอื่น ๆ ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข
              
นายอำเภอบ้านผือ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในเรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการมาดูแลแก้ไขปัญหาแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ เข้าใจว่าชาวบ้านเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น เพราะตนเองก็ได้กลิ่นเหม็นเช่นกัน หลังจากนี้จะให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุตสาหกรรมจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ เข้ามาดูแล แต่ในบางเรื่องต้องใช้เวลา อยากให้ชาวบ้านเข้าใจในประเด็นนี้ด้วย