News

มาสเตอร์เชฟฯ ซีซั่น 3 ชี้แจงวัตถุดิบ ปลากระเบน ไม่ใช่สัตว์ต้องห้าม-มีขายทั่วไป

รายการที่ฮอตทั้งเรตติงและตอนนี้เป็นกระแสดังถึงวัตถุดิบ ปลากระเบน ที่นำมาให้ผู้เข้าแข่งขันประกอบอาหาร ซึ่งทางผู้ผลิต บริษัท เฮลิโคเนีย ได้ชี้แจงแล้วว่าปลากระเบนดังกล่าวคือ ปลายี่สน หรือ ปลากระเบนค้างคาว ซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไป และทางรายการไม่มีนโยบายนำสัตว์ต้องห้ามมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร