กระทรวงการคลังแจงข่าวลือไม่มีนโยบายจำกัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้มีกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินใดๆ ได้ เช่น การขอสินเชื่อนั้น ขอชี้แจงว่ากระทรวงการคลัง ไม่มีนโยบายจำกัดสิทธิ์ ไม่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน โดยการทำธุรกรรมทางการเงินขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อแต่ละราย

ทั้งนี้การจัดให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนการให้โอกาสในการพัฒนาของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยให้มีงานทำ และการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการให้ข่าวที่บิดเบือนดังกล่าว