รัฐบาลเชิญชวนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

รัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสวมใส่เสื้อสีเหลืองในเดือนเมษายน-กรกฎาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแบบตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หลังทรงพระกรุณาปรุงแบบเรียบร้อยแล้ว และพระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ที่ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ ด้านหลังมีคำว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ด้วย
              
ทั้งนี้ หน่วยงานใดประสงค์ขอเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดิษฐาน หรือประดับลงในสิ่งของ ให้ขออนุญาตที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนเข็มที่ระลึก สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ จะจัดทำเพื่อจำหน่ายเข็มละ 300 บาท นำเงินรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เริ่มจำหน่ายเดือนเมษายน เพื่อให้ประชาชนเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธี
              
ทั้งนี้ รัฐบาลเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม และร่วมตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติตามอาคาร สถานที่และบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก