ธ.ออมสิน เล็งปล่อยสินเชื่อ Street Food

วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้เปิดโครงการ "GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต" ซึ่งธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือการสร้างอาชีพให้กับการค้าขายริมทางเท้า หรือ Street Food และผู้ค้าขายอาหารไปแล้วกว่า 100,000 ราย เฉลี่ยรายละ 90,000 บาท เป็นวงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท

สำหรับปีนี้ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะปล่อยสินเชื่อให้กลุ่ม Street Food อีกเป็นวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ค้า Street Food กว่า 50,000 ราย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เฉลี่ยรายละ 100,000 บาท ถึง 200,000 บาท รวมทั้งยังเตรียมปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ค้า Food Truck หรือ รถขายของเคลื่อนที่ อีกรายละ 500,000 บาทด้วย

ทั้งนี้ มั่นใจว่าการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จะไม่สร้างหนี้เสียให้กับธนาคารแน่นอน เพราะเป็นกลุ่มที่มีรายได้และอาชีพที่แน่นอน มีการค้าขายเป็นหลักแหล่ง และการขายอาหารมีต้นทุนไม่แพง ผลกำไรจึงน่าจะดีกว่าการขายสินค้าประเภทอื่น แต่จะต้องพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพด้วย