News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตรวจลักลอบดูดทรายเชียงราย ตอนที่ 1

บ่อน้ำสาธารณะนี้ เดิมเคยเป็นที่ดินที่ชาวบ้านได้อาศัยเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล แต่หลังมีการลักลอบดูดทรายจนกลายสภาพเป็นบ่อน้ำ คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ขยายผลร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย วันที่ 27กุมภาพันธ์

นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด ระบุ ไม่ทราบว่าเอกชนลักลอบดูดทรายในที่ดินสาธารณประโยชน์ นอกเขตที่ได้รับอนุญาต น่าสังเกตว่าระยะเวลาตั้งแต่เอกชนยื่นขออนุญาตดูดทรายจากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายปี 2553 เข้าดำเนินการปี 2554 ขณะที่ที่ดินแปลง A และ B ได้รับใบอนุญาตปี 2555 ส่วนแปลง C ได้รับใบอนุญาตปี 2557 ความเปลี่ยนแปลงจากที่ดินกลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่อย่างที่เห็น กลับไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นตรวจพบปัญหานี้ 

กรณีนี้มีประชาชนร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน ว่าอาจมีการลักลอบดูดทรายในที่ดินสาธารณะ สร้างความเสียหายทั้งถนนที่รถบรรทุกทรายวิ่งเข้า-ออก ที่สำคัญตลิ่งลำน้ำฮ่างพัง น้ำท่วมเข้าพื้นที่ไร่นาของชาวบ้าน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เข้าขยายผลปี 2556 พบการกระทำผิดชัดเจน ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น แจ้งระงับการดูดทราย สวนทางกับข้อมูลของทางจังหวัดที่ตรวจสอบก่อนหน้านั้นว่า ไม่พบการกระทำความผิด

ด้าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนปัจจุบัน ระบุ กรณีนี้มีการกระทำความผิดมายาวนาน โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะปฏิเสธไม่รู้กฎหมายไม่ได้

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7